Egenanställda konsulter

 

Zelago är ett mindre IT-konsultbolag med enbart egenanställda It-konsulter. Vi tror nämligen det är rätt väg att gå för att locka marknadens vassaste konsulter. Leveranskvaliteten påverkas också i positiv riktning genom att våra egenanställda konsulter tar ett större personligt ansvar i varje kundleverans.

Vi ser nu att egenanställda It-konsulter blir allt mer vanligt på den svenska konsultmarknaden. Detta beror troligtvis på den frihetskänsla som denna anställningsform ger samtidigt som det gemensamma nätverket underlättar och gynnar alla anställda.

 

Zelago Consulting Group AB - Stockholm - Sweden