Erfarna projektledare inom IT

 

Projektledning bygger i grunden på struktur och tidigare erfarenhet. Två egenskaper som successivt mognar med tiden och utvecklar projektledaren under hela karriären. Det är just det som så många tycker är så spännande med detta yrke.

Vikten av projektledarens erfarenhet syns tydligast i de större och mer komplexa projekten. Men även i de mindre projekten kan mognad och erfarenhet bli avgörande för slutresultatet.

Våra seniora projektledare har i genomsnitt över 10 års erfarenhet att leda IT projekt av olika typer och storlek. Samtidigt har våra seniora projektledare även den erfarenheten som krävs för att hantera stora komplexa projekt på internationell nivå.

 

 

 

 

 

 

Zelago Consulting Group AB - Stockholm - Sweden