IT-strategisk rådgivning

 

IT-strategiska rådgivning är en tjänst inom affärsutveckling som riktar sig till företag som behöver ett bollplank när det gäller IT frågor, antingen som löpande uppföljning eller under en begränsad tidsperiod. Outsourcingaffärer eller andra större förändringsprojekt kan vara två exempel på detta.

Marknadens leverantörer är proffs på dessa typer av upphandlingar och då kan kunderna behöva stöttning från en oberoende part. Ett annat tillfälle kan vara när det är dags att forma företagets nya IT-strategi.

 

 

Zelago Consulting Group AB - Stockholm - Sweden