Uppdrag som underkonsult

 

Att hitta nya uppdrag som underkonsult eller egen konsult kan ibland vara en utmaning.

En stor fördel att arbeta på företag som exempelvis Zelago är det utökade kontaktnätet som vi kan erbjuda genom vår långa erfarenhet inom branschen. Dessutom får våra anställda konsulter ta del av alla de förmåner som vi erbjuder.

 

 

 

 

 

 

Zelago Consulting Group AB - Stockholm - Sweden