Zelago

Zelago är en strategisk IT-partner som erbjuder kvalificerad rådgivning inom IT-styrning.


En unik helhetstjänst som innebär att vi tillsammans med våra kunder utvecklar den digitala effekten inom hela organisationen. Denna tjänst omfattar därmed allt från kvalitetsförbättringar till ekonomiska besparingar inom kundernas befintliga tjänster.


Vår rådgivningstjänst är även indelad i tre olika tjänsteområden:

Styrning, Införande och Förvaltning.


Kvalificerad digital rådgivning

Dessa tre tjänsteområden omfattar tillsammans:

Digitala strategier, Omvärldsanalys, Ekonomisk Genomlysning, Digital Innovation, Projektstyrning, Verksamhetsutveckling, Förändringsledning, Systemförvaltning, Leverantörsstyrning, IT-säkerhet, Kvalitetsstyrning, och Interim CIO.


Genom dessa olika tjänster kan hela den digitala leveransen anpassas för att skapa maximalt mervärde.

Tjänsterna är dessutom helt leverantörsoberoende eftersom vårt primära fokus är att översätta verksamhetens verkliga behov och ställa högre krav på nuvarande leverantörer.


Verksamhetsutveckling

Några konkreta exempel på mervärde dessa tjänster skapar:


- Öka bolagets produktivitet.

- Sänka de fasta IT-kostnaderna.

- Göra IT till en Investering istället för en Kostnad.

- Gå från en Reaktiv organisation till Proaktiv.

- Höja resultatet på NKI undersökningar.

- Förbättrade inköp och leverantörsavtal.

- Digitala strategier som stödjer verksamhetsmålen.

- Skapa innovation & digital verksamhetsutveckling.


Våra konsulter besitter med andra ord en marknadsledande kompetens kring hur verksamhetens digitalisering ska anpassas på bästa sätt. Dessa lösningar levereras dessutom till en kostnad som våra kunder kan hantera.Sitemap

Så, hör gärna av er om ni behöver en strategisk IT-partner som kan hjälpa er att maximera effekten av era IT investeringar.